top of page
Geschiedenis Heeg / Heech

Het dorp is ontstaan op en rond een terp, waarop een kerk stond. Het lag al toen rond belangrijke waterwegen. De visserij, scheepvaart en handel die daarbij kwamen zijn lang van belang geweest voor het dorp.

Met name palingvisserij was lange tijd een belangrijk middel van bestaan. Tot 1914 werd vanuit Heeg paling naar Londen geëxporteerd; de Heeger palingvissers hadden tot 1938 hun eigen ligplaats op de Theems bij de Tower Bridge. In het wapen van Heeg is een paling afgebeeld.

Rond het jaar 2009 is in Heeg de palingaak Korneliske Ykes II gebouwd. Dit is een reconstructie van het schip dat vroeger vanuit Heeg naar Londen voer voor het transport van paling.

De oudste vermelding van het dorp is zover bekend in de tweede helft van de 13e eeuw in een vervalst document uit 1132 toen het vermeld werd als Hagekerke, evenals Haghekercke. In een ander document uit diezelfde eeuw, een kopie van een document uit 1245 werd het vermeld als Hagakerke. Deze plaatsnaam zou duiden op bij een bosje of haag (haga) gelegen kerk duiden. Er zijn ook die stellen dat het duidt op een hoogte waarop de kerk was gelegen, van het Oudfriese woord hag. Waarom dan vanaf de 14e eeuw de duiding kerk is verdwenen is onbekend. Het werd namelijk in 1389 kortweg vermeld als Haghe.

In 1505 werd het vermeld als Heegh, in 1516 als Heegh en in 1579 als Heeg. Tot 2011 lag Heeg in de voormalige gemeente Wymbritseradeel.

bottom of page